_

خدمات کلینیک ما

_

ویزیت پزشک

برای زیبایی صورت و داشتن پوستی زیبا و درخشان، مراقبت روزانه از پوست مهم برخوردار است.

مشاوره زیبایی

برای زیبایی صورت و داشتن پوستی زیبا و درخشان، مراقبت روزانه از پوست مهم برخوردار است.

مشاوره روانشناسی

برای زیبایی صورت و داشتن پوستی زیبا و درخشان، مراقبت روزانه از پوست مهم برخوردار است.

پزشک عمومی

برای زیبایی صورت و داشتن پوستی زیبا و درخشان، مراقبت روزانه از پوست مهم برخوردار است.

پزشک متخصص

برای زیبایی صورت و داشتن پوستی زیبا و درخشان، مراقبت روزانه از پوست مهم برخوردار است.

جراحی زیبایی

برای زیبایی صورت و داشتن پوستی زیبا و درخشان، مراقبت روزانه از پوست مهم برخوردار است.

_

تعرفه پکیج های کلینیک ما

_
2.4میلیون تومان
پکیج ماهانه مراقبت پوستی
 • ویزیت پزشک ۴ بار در ماه
 • مزونیدلینگ
 • ماسک های دست ساز
 • ماسک رفع سیاهی دو چشم
 • جوانسازی پوست
 • مزونیدلینگ
 • ویزیت پزشک ۴ بار در ماه
 • ماسک رفع سیاهی دو چشم
3.۲میلیون تومان
بسته ویژه درمانی و زیبایی
 • ویزیت پزشک ۳ بار در ماه
 • مزونیدلینگ
 • ارائه ماسک ها
 • تماس روزانه برای چک آپ
 • داروهای ضروری پوست
 • تماس روزانه برای چک آپ
 • ارائه ماسک ها
 • مزونیدلینگ
 • یادآوری روتین ها
۳.۸میلیون تومان
پکیج مراقبت در خانه
 • ویزیت پزشک ۲ بار در ماه
 • تزریق داروها
 • آزمایش ماهانه ضروری
 • تزریق داروها
 • آزمایش ماهانه ضروری
 • تماس روزانه
 • تزریق داروها
 • یادآوری مصرف داروها