فرم ارتباط با کلینیک






  ما سلامتی و جوانی را به شما هدیه می دهیم

  ساعت کاری

  شنبه 8:00 تا 18:00
  یکشنبه10:00 تا 20:00
  دوشنبه 8:00 تا 18:00
  سه شنبه10:00 تا 20:00
  چهارشنبه8:00 تا 18:00
  پنجشنبه و جمعهتعطیل